Școala Gimnazială Zădăreni - Arad

BINE AŢI VENIT PE PAGINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ Zădăreni-Arad

Cel mai important lucru  în ceea ce privește școala noastră, este să-i primim pe elevi într-un mediu sigur, favorabil invățării și reluării treptate a vieții colective.

Vă asigurăm de permanenta noastră preocupare pentru siguranța elevilor și de faptul că încercăm să facem față tuturor situațiilor neprevăzute, care vor apărea pe parcurs

Școala este situată în zona centrală a localității Zădăreni, pe str. Pompierilor la nr. 121. În Zădăreni, școala s-a înființat încă din secolul al XIX-lea. În anul 1880 cursurile se făceau în limba maghiară și germană, în anul 1925 se studia în limbile română și germană, iar din anii 1980 în școala din Zădăreni se studiază doar în limba română. Titulatura de astăzi, Școala Gimnazială Zădăreni, este în vigoare din anul 2013.

Astăzi, Școala Gimnazială Zădăreni înseamnă învățământ preșcolar, primar și gimnazial. Școala funcționează în patru corpuri de clădire, grădinița fiind într-o clădire noua separată.

Școala Gimnazială Zădăreni își desfășoară activitatea în cinci clădiri situate în cinci locații diferite. Acestea sunt clădiri vechi, trei dintre ele fiind construite la începutul secolului XX, nu se află într-o stare corespunzătoare desfășurării în bune condiții a procesului educativ. Încăperile sunt amenajate în așa fel încât să satisfacă specificul fiecărui an de studiu

Școala noastră își propune să pregătească noile generații pentru provocările pe care le rezervă viitorul, în contextul actual al pandemiei, dar mai ales al celei de-a patra revoluții industriale, a digitalizării societății a expansiunii IOT, automatizării, AI, robotizării și  dezvoltării lumii virtuale și a calcului formării abilităților și competențelor pentru realizarea succesului personal și profesional și adaptării mai line la schimbările produse de procesul istoric al căror actori sunt, al standardelor de performanță ale Uniunii Europene.

Școala – poarta spre viitor 

Strategia de dezvoltare a activității educative școlare și extrașcolare pornește de la premiza că abordarea educațională complementară formal – non-formal trebuie să asigure  plusvaloarea sistemului educațional, având în vedere provocările pe care elevii le vor întâlni în viață

Strategia urmărește îmbunătățirea calitativă a nivelului de educație, absolut necesară în datorită  unor schimbări complexe în contextul celei de-a patra revoluții industriale, la nivelul vieții de familie, al pieței forței de muncă, al comunității, al societății multiculturale și al globalizării. Educația de bună calitate presupune dezvoltarea competențelor digitale, de cetățenie democratică, de a învăța să înveți, de a înțelege necesitatea învățării pe tot parcursul vieții, de abilități antreprenoriale si inițiativă privată cât și de participare civică, aplicarea modelului diversității prin abordarea diferențiată, inițierea de proiecte în care să fie implicați elevi, cadre didactice de diferite specialități, parteneri educaționali, pornind de la părinți, societatea civilă, media și comunitate.

Scopul esențial al educației cetățenești la elevi este de a le forma bazele unei gândiri și atitudini centrate pe promovarea unui mediu propice vieții democratice, de a le dezvolta spiritul de responsabilitate față de societatea în care conviețuiesc.

Creativitatea va fi o abilitate tot mai necesară și nevoia dezvoltării abilităților practice pentru a stimula expresivitatea și creativitatea, precum și îmbogățirea cunoștințelor despre materialele și caracteristicile lor și utilizarea unor tehnici de lucru necesare, dar și formarea personalității prin însușirea valorilor culturii naționale.

Școala Gimnazială Zădăreni reprezintă un spațiu de educație școlară a tuturor copiilor cu vârste cuprinse intre 3 si 15 ani din comuna Zădăreni și nu numai, un cadru în care sunt puse în valoare talentele, se dezvoltă abilitățile, se aprofundează și se completează cunoștințele dobândite în școală, sub îndrumarea competentă a cadrelor didactice cu reale disponibilități.

 
 • Creativitate – să ne explorăm curiozitatea, să rezolvăm probleme, să inventăm, să observăm, să depășim obstacole, să rămânem conectaţi adulţii cu elevii, întrucât creativitatea sintetizează factori multipli de natură intelectuală, emoțională, atitudinală și motivațională. Acest proces este, de fapt, rezultatul funcționării optime a întregii personalități;
 • Integritate – să fim integri, cinstiţi, să iubim adevărul, să rămânem incoruptibili;
 • Calitate– construită pe valori împărtăşite, asigurată printr-un sistem explicit de principii, criterii, standarde şi indicatori, definită prin negociere între şcoală şi comunitate, şi asumată în parteneriat
 • Performanţă – să obţinem ca răsplată a eforturilor depuse rezultate deosebit de valoroase, rezultatele şi succesul elevilor noştri fiind cea mai bună metodă de promovare în societate;
 • Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor si eşecurilor personale.
 • Competență– prin organizarea învăţării într-o manieră cât mai adecvată pentru a duce elevii la nivelul aşteptat, accentul fiind pe ceea ce trebuie să ştie, dar mai ales pe ceea ce trebuie să facă elevul cu ceea ce ştie.
 • Transparență – a face învățământul local mai democratic, și a reduce suspiciunile de nereguli, dar în primul rând pentru a oferi tuturor elevilor un exemplu de urmat în viitor. Într-o societate corectă și dezvoltată, informațiile publice sunt la vedere!
 • Munca în echipă – să lucrăm ca o organizație unită eliminând bariere și depunând în permanență eforturi pentru succese și mai mari.
 • Corectitudine și onestitate – copiii trebuie să se afle la școală într-un mediu bazat pe corectitudine, profesionalism și siguranță, pentru că doar așa ei vor deveni adulți intoleranți la corupție și responsabili de propriile acțiuni.
 • Perfecţionarea continuă – să ne îmbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm; să fim competenți, etici și implicați;
 • Colaborare şi parteneriat– să facem lucruri mai bune împreună: profesor-elev-părinte-autorităţi locale-parteneri educaţionali, să cooperăm pentru a construi împreună viitorul!
 • Valorile școlii noastre sunt elementele de bază ale modului în care tratăm activitatea de zi cu zi. Ele ne modelează cultura şi ne definesc identitatea. Ele ne ghidează în materie de comportament şi luarea deciziilor. Ele sunt practicile pe care le aplicăm zi de zi în tot ceea ce întreprindem.
 

NouTĂȚI

11

Numar de clase

251

Numar elevi

24

Cadre didactice

9

Personal auxiliar

EVENIMENTE Școlare

Community Outreach

Tutoring Opportunities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur pis elit. Phasellus tristique id dolor nec tempus. Dui eget magna ut mi efficitur mostie. Nulla euagna feugiat, ullamcorper tempus magna.

CREDEM CĂ :

Şcoala Gimnazială Zădăreni – Arad a conceput o ofertă generoasă care va crea un mediu favorabil învăţării, un cadru adecvat pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale, formarea deprinderilor de conduită şi îmbogăţirea cunoştinţelor.